Creative Meetings

Cross Baltica

Vi strävar efter att vara Sveriges mest unika expert
på resor inom Östersjöområdet
med fokus på hållbarhet och lärande reseinnehåll.

Creative Meetings

Cross Baltica Sweden AB

Vi erbjuder olika tjänster till företag och organisationer som bidrar till deras utveckling och hållbarhetsarbete. Resor, workshops och studiebesök är viktiga redskap i förändringsarbetet och affärsutvecklingen. Vi jobbar i hela Sverige och över gränser i Östersjöområdet. Hållbarhet är en ledstjärna. Genom kunskapsfrämjande och ansvarsfullt resande bidrar vi tillsammans till lokala samhällen och världen i stort.

Cross Baltica har resegaranti ställt till Kammarkollegiet och har i många år varit medlem i Svenska Resebranschföreningen.

Resor till Polen
Resor till Baltikum
För företag – konferens och teambuilding

Cross Baltica

Iwona Slojka

Ägaren Iwona Slojka har sina rötter i turistbranschen.

“Jag har börjat min karriär på Stena Line, jobbat mycket inom grupp- och konferens, marknadsföring och så småningom – produktutveckling. Mitt sista projekt var medverkan i att skapa en spa-avdelning på linjen Karlskrona-Gdynia.”

“Jag gillar konceptutveckling, utmaningar och kundanpassade skräddarsydda lösningar.
Under åren har jag insett att branschen är i ett starkt behov av grön, etisk och digital omställning – då har jag kompletterat min utbildning med kurser inom hållbarhet på Yrkesakademin, för att fördjupa mina kompetenser i att hantera samtidens samhällsutmaningar. Gröna satsningar och innovationsbaserad utveckling i nätverket GoNatureTrip har format min världsbild och är grunden till mina värderingar.”

Vår vision 

Vi strävar efter att vara Sveriges mest unika expert på resor inom Östersjöområdet med fokus på hållbarhet och lärande reseinnehåll.

Hållbarhet

Vi strävar efter att erbjuda hållbara alternativ, noggrant testade av oss. Våra leverantörer är lokala småföretag med unika tjänster och produkter. Genom kunskapsfrämjande och ansvarsfullt resande bidrar vi tillsammans till lokala samhällen och världen i stort.

Företaget är en aktiv medlem i nätverken GoNatureTrip, läs mer om gröna satsningar och innovationsbaserad utveckling, och ARK56.

Att resa ansvarsfullt

Det är viktigt för oss att våra kunder delar våra värderingar och agerar ansvarsfullt på destinationen, med respekt för lokala samhällen.

Vi väljer partners och leverantörer med särskild noggrannhet och ställer krav på transparens, antikorruption och engagemang för lokala samhällen.

Vi välkomnar alla kunder oavsett bakgrund, etnisk tillhörighet och funktionshinder – vi jobbar aktivt med att anpassa tillgängligheten till dig som kund.

Vi främjar lokala samarbeten

Vårt nätverk GoNatureTrip har i många år utvecklat hållbar turism. För att främja utvecklingen av landsbygdsturism delar vi gärna med oss av våra erfarenheter till andra företag genom rådgivning, föreläsningar och workshops.

– Vi arbetar uteslutande med lokala guider, lokalt ägda boenden och restauranger – många gårdshotell – för att skapa tillväxt lokalt. Vi väljer restauranger som använder sig av lokalt producerade ingredienser i så stor utsträckning som möjligt.

Lärande upplevelser

Vi förenar upplevelserna med studiebesök och kunskapsutveckling. Vill du lära dig mer om biokol, akvaponisk odling eller om tiaminbrist hos östersjölaxen – du har hamnat rätt. Titta i vår katalog GoNatureMarket för mer inspiration!

Vi använder, återanvänder och återvinner – med en strikt policy

Vi uppmanar våra besökare att återvinna avfall och separera all plast, papper, metall, elektronik och batterier och tar det med till återvinningsstationerna.