Samarbete

Nätverk

GoNatureTrip + GoNatureMarket

GoNatureTrip är ett nätverk av små lokala företag i Sverige som har samlat och testat idéer i över 10 år. Tillsammans stöttar vi varandra för att testa nya idéer och att utveckla intressanta tips, produkter, aktiviteter osv. GoNatureMarket är marknadsplatsen för dessa upplevelser. GoNatureTrip.com är en blogg som lockar folk att boka på GoNatureMarket.com.

Nätverket bygger helt på att vi vill jobba tillsammans och vi tror att hållbarhet är den röda tråden. Vi började omforma de etablerade sätten att fira högtider och förnya traditioner igenom evenemang som Biokol Valborg. Dessutom lyfter vi upp hållbara resmål som en del av vårt ansvar för vår miljö.

Biokol Valborg – Ett hållbart sätt att fira en gammal tradition

Valborg har länge varit en av de mest firade högtiderna i Sverige, där eldar tänds för att välkomna våren. Men så många brasor är inte alls hållbara, därför en ny idé att fira började ta form – Biokol Valborg. Istället för att endast tända eldar, satsar vi nu på att producera biokol samtidigt, ett hållbart och miljövänligt alternativ.

Vi strävar efter att minimera avfall, skydda naturliga resurser och stödja lokala ekonomier. Genom att delta i Biokol Valborg, blir du en del av en större rörelse som hyllar våren på ett hållbart sätt.

Att ändra de etablerade sätten kräver engagemang och medvetenhet. Biokol Valborg är ett av de konkreta sätten att gå från ord till handling. Genom att välja hållbart, inte bara i hur vi reser utan också i hur vi firar våra traditioner, tar vi steget mot en grönare framtid.