Försäkringar, villkor, policy, och resegaranti

Försäkringar

Vi rekommenderar att du tecknar en försäkring då du skall resa, särskilt om du planerar delta i olika fysiska aktiviteter. En reseförsäkring finns i din hemförsäkring, men det ger dig enbart ett minimalt reseskydd vid resa. Genom att teckna en tilläggsförsäkring inför din resa, får du ett bättre skydd t.ex. avbeställningsskydd, ersättningsresor vid sjukdom, ersättning vid stöld av bagage, transport till sjukhus och mycket mer. Kontakta ditt försäkringsbolag och kontrollera omfattningen på din reseförsäkring – avbeställningsskydd ska ingå i försäkringen.

Resevillkor & betalning

Cross Baltica med sajten crossbaltica.se’s särskilda villkor för konsumenter/ privatpersoner.  

Om inget annat avtalats, för resor bokade Cross Baltica tillämpas Resebranschens (SRF) Paketreselagen för paketresor. Nedanstånde Särskilda Villkor ersätter eller kompletterar SRF Allmänna Resevillkor.

OBS! Företag och organisationer har möjlighet att teckna ramavtal med speciellt framtagna villkor. För gruppbokningar gäller oftast andra villkor som meddelas vid bokning.

Beställning;
Resan kan beställas via crossbaltica.se, telefon eller e-post.

Anmälningsavgift och betalning av resa

Varje resa är skräddarsydd varför olika villkor kan komma att gälla beroende på vilken destination bokningen avser. Anmälningsavgift skall normalt erläggas inom 10 dagar efter erhållen bekräftelse. Slutbetalning av resan sker mot samma faktura ca 30 dagar före avresa beroende på resmål, såvida inte annat anges. Sker anmälan senare än 30 dagar före avresa skall hela resans pris inbetalas mot faktura inom 5 dagar.

I vissa fall önskar hotellet en delbetalning för att säkra hotellbokningen. Då kan anmälningsavgiften bli högre. När anmälningsavgiften kommit oss tillhanda är bokningen bindande för båda parter. Erhålles ej anmälningsavgift, förbehåller vi oss rätten att avboka resan. Om växelkursen ändrats i samband med slutbetalning, har Cross Baltica rätt till att justera resans pris. Detta skall ske senast 20 dagar före den avtalade avresedagen.

I resans pris ingår ej avbeställningsskydd. Resenären kan skydda sig mot kostnader via en försäkring. Resenären är då skyddad mot avbeställningskostnader i enlighet med Allmänna Resevillkoren. Följande kostnader uppkommer vid avbokning:

Ändring och avbokning av resa

Observera att bekräftad transport INTE går att avboka utan avbeställningsskydd samt sjukdomsintyg eller liknande (vänligen hör med ditt försäkringsbolag), detta då flygbolagen generellt inte medger någon återbetalning av bekräftade biljetter. Dock kan man ofta mot betalning avboka eller ändra sin biljett, men detta är helt upp till flygbolaget.

Ändring eller ombokning av en hotellreservation eller aktiviteter kostar 500 sek per ändring om inget annat meddelas vid boknings-tillfället. Ändring som innebär ny avreseort, avresedag eller resmål är att betrakta som avbeställning och därför som ny bokning.

Resenären har rätt att avboka resan. Arrangören förbehåller sig rätten att begära ersättning av resenären för de kostnader som arrangören drabbas av till följd av avbeställningen. Cross Baltica Sweden AB tillämpar de avbokningskostnader som uppstår från underleverantör i samband med avbokningen. Anmälningsavgiften är ej återbetalningsbar

Avbokning ska göras omedelbart då hinder för resa uppkommer. Avbokning ska ske enligt följande. I första hand per telefon 0734292399, i andra hand via e-post iwona@crossbaltica.com Avbeställning som kommer arrangören tillhanda efter resans avgång accepteras ej. Observera att varje enskilt hotell har olika policy gällande avbokningar och att det är dessa som gäller. 

Cross Balticas allmänna regler vid avbokning utan avbeställningsförsäkring

Avbokningsregler för paketresor och kostnad i samband med avbokning utan avbeställningsförsäkring om inget annat meddelats: Vid mer än 30 dagar före avresan, debiteras leverantörernas avbokningsavgifter samt anmälningsavgiften à 3000 sek per person. Mindre än 30 dagar -15 dagar före avresan debiteras 50 % av resans kostnad. Mindre än 15 dagar innan debiteras 100% av resans kostnad.

Observera att bekräftat flyg INTE går att avboka utan avbeställningsskydd samt sjukdomsintyg eller liknande (vänligen hör med ditt försäkringsbolag), detta då flygbolagen generellt inte medger någon återbetalning av bekräftade biljetter. Dock kan man ofta mot betalning avboka eller ändra sin biljett, men detta är helt upp till flygbolaget.

Observera att för gruppbokningar gäller oftast andra villkor som meddelas vid bokning.

Resenärens rätt till överlåtelse av avtalet

I många fall kan byte av resenär medföra direkta kostnader där flygbolagens biljettregler är främsta orsaken. Samtliga kostnader för namnändring, ombokning eller andra administrativa åtgärder debiteras resenären till fullo.

Outnyttjad reservation

Ingen återbetalning sker för arrangemang som ej utnyttjas. Detta gäller t.ex. om resenären beslutar att flytta från hotellet tidigare än planerat.

Resedokument

Hotellvouchers och övriga resehandlingar sänds tillsammans med program ca 8-10 dagar före avresan.

Resenärens ansvar under resan

Resenären ansvarar för att ta del av gällande resevillkor före köpet och är också medveten om att resan sker på egen hand samt förbinder sig att:

  • Kontrollera att bekräftelsen motsvarar beställningen.
  • Kontrollera färdhandlingarna så snart de erhålls. Eventuella fel måste omgående påtalas för oss för vidare åtgärd.
  • Infinna sig i god tid på förbokade hotell och rundresor.
  • Kunden är själv ansvarig för att iaktta nödvändiga formaliteter för resan eller paketets genomförande, som till exempel innehav av giltigt pass, visum, vaccinationer, och försäkring.
  • Vaccinationer. Resenären ansvarar själv för att kontakta vaccinationscentral för att få exakta rekommendationer för sin resa.
  • Pass och visum. På samtliga destinationer utanför Norden krävs pass. Passet skall vara giltigt 6 månader efter avresa. I de fall visum krävs för skandinaviska medborgare framgår detta av information som tillsänds resenären efter bokning. Resenären ansvarar själv för visumansökan. Vid visumansökan krävs i många fall att passet har ett antal tomma sidor.
  • Reseförsäkring. Resenären är ansvarig för sitt eget försäkringsskydd, typ reseförsäkring/hemförsäkring och även ansvarig för att försäkringsskyddet täcker alla aktiviteter som anordnas under resan, tex. ridning. Dessa aktiviteter anges för respektive resa. Dokument som styrker reseförsäkringen skall medföras på resan, även ute i vildmark.

Reseförsäkringar

Vi hjälper gärna till att förmedla reseförsäkringar om ni behöver komplettera er hemförsäkring, dock ber vi er kontakta försäkringsbolaget gällande regler och villkor. Cross Baltica bekostar inte några utgifter som kan uppkomma om ovanstående punkter inte följs.

Force Majeur

Cross Baltica kan inte ställas ansvarig för situationer uppståndna ur strejker, oväder, storm, extrema regnväder, politisk instabilitet eller andra Force major situationer vi inte råder över. Vi hjälper till att hitta en lämplig lösning men kan inte ta något ekonomiskt ansvar vad det gäller ändrade resetider, transporter eller övernattningar utanför de ordinarie reseprogrammet. Missade utflykter, hotell eller transporter ersätts ej.

Arrangörens (Cross Baltica Sweden AB) ändringar/inställande av resa

I de fall då Cross Baltica av orsak måste göra ändringar av till exempel boende, transport eller aktivitet måste Cross Baltica erbjuda likvärdigt alternativt eller annat alternativ samt kompensation för mellanskillnaden.

I de fall då Cross Baltica av orsaker som att resan inte kunnat genomföras på grund av ett hinder utanför arrangörens kontroll som denne inte skäligen kunde förväntas ha räknat med när avtalet ingicks och vars följder denne inte heller skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit, är arrangören fri från skadeståndsansvar.

Brister under resan

Om missnöje uppstår under resans gång är det resenärens ansvar att kontakta arrangören omgående så att arrangören får möjlighet att åtgärda felet på plats. Vid ev. reklamation: Är resenären inte nöjd med sin inkvartering eller någonting annat som överenskommits i enlighet med reseavtalet och situationen inte kan redas upp direkt mellan Cross Baltica och resenären då denna är på plats, måste resenären snarast efter hemkomst (max 2 mån) ställa ev. krav till Cross Baltica. Det är viktigt att på plats ta namn på personer som resenären kommit i kontakt med i denna fråga och behålla kvitton för eventuella merkostnader.
Cross Baltica uppträder som agent för de hotell och övriga verksamheter med vilka avtal ingåtts.

Vi ansvarar inte för brister som kan bero på försummelse från resenärens sida, tredje person eller omständigheter som vi inte kunnat förutse, undgå eller avvärja vid force majeur.

Önskemål under resan

Observera att Cross Baltica inte kan garantera specifika önskemål från resenären som t ex placering av rum på hotellet samt tidig incheckning/ sen utcheckning på hotellet etc. Ett önskemål är inget som kan bekräftas före avresa men självfallet gör vi allt i vår makt för att resenären skall få en så bra resa som möjligt.

Förbehåll

Vid ändring av priser eller regler från arrangörer förbehåller vi oss rätten att göra motsvarande ändringar gentemot kunden. Prisändringar före avresan kan inträffa som en följd av nya eller ändrade skatter, avgifter, valutakurser och andra omständigheter som vi omöjligt kan förutse. Vi reserverar oss för eventuella skrivfel på Cross Balticas hemsida.

Resegaranti

Vid köp av paketresa (en resa bestående av transport och ytterligare arrangemang, t.ex. boende eller aktiviteter) gäller paketreselagen. Cross Baltica Sweden AB har ställt lagstadgad resegaranti hos Kammarkollegiet. Denna garanti innebär bland annat att resenär har rätt till ersättning för inställd eller avbruten resa i den händelse att Cross Baltica Sweden AB kommer på obestånd eller försätts i konkurs. Ansökan om ersättning skall ha inkommit till Resegarantinämnden senast tre månader efter det att resan blivit inställd eller avbrutits. Ring Kammarkollegiet för mer information tel: 08-700 08 00.